Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) – Biodiesel

CO2 Saving Diesel » Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) – Biodiesel
Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) – Biodiesel2021-11-10T10:38:28+00:00
Raffinaderij hernieuwbare diesel biodiesel

FAME of CO2 saving diesel?

FAME en CO2 Saving Diesel zijn twee verschillende biobrandstoffen. FAME is vaak in de vorm van een bijmenging, de CO2 Saving Diesel is een volledige diesel vervanger en kan puur gebruikt worden in uw motor.

Hoewel dus beide producten biobrandstoffen zitten er wel degelijk verschillende in eigenschappen, kwaliteiten, en dus ook in gebruikt.

FAME

Bij biodiesel gaat het dus om een bijmenging. Oliemaatschappijen zijn wettelijk verplicht om bij elke liter diesel een percentage biodiesel bij te mengen. Vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt van FAME (Fatty Acid Methyl Esters). Dit jaar staat dit percentage op 8,5%. De reden hiervoor is dat met biobrandstoffen de CO2 uitstoot gereduceerd wordt. Daarnaast wordt op deze manier geprobeerd Nederland minder afhankelijk te laten zijn van fossiele diesel.

Op dit moment wordt aan deze bijmengverplichting voldaan door het bijmengen van FAME bij de diesel. FAME wordt gemaakt vanuit dierlijke en plantaardige oliën en vetten. Deze oliën en vetten worden omgezet naar vetzuren. Een voorbeeld van een vet waar FAME uit gemaakt wordt is frituurvet.

Het grote nadeel aan FAME is dat het gebaseerd is op esters. Esters zijn enorm polair. Dit betekent dat FAME moleculen heel makkelijk een verbinding met water aan gaan. Voor veel toepassing is polariteit een voordeel, bij brandstof een duidelijk nadeel. Door de polaire eigenschap trekt FAME eenvoudig water en vuildeeltjes aan. Daardoor kunnen brandstoffilters verstopt komen te zitten.

Ook is het zo dat FAME een hoger stolpunt heeft dan normale diesel. Dit betekent dat wanneer het kouder wordt de FAME gaat klonteren en ook vast komt te zitten in de brandstoffilters van de motor. Veel autofabrikanten schrijven daarom een maximale bio bijmenging van 7% voor. Dit is al lager dan de wettelijke verplichting van 8,5%.

Hydrotreated Vegetable Oil biodiesel

CO2 Saving Diesel wordt gemaakt van Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Bij dit proces wordt de biomassa behandeld met waterstof.

HVO kan gemaakt worden uit veel verschillende oliën en vetten. In het productie proces wordt gebruik gemaakt van waterstof om zuurstof uit de biomassa te trekken. Na het onttrekken van zuurstof uit de biomassa ontstaat een mengsel van lineaire, paraffine koolwaterstof moleculen, water en CO2. Door nog een stap worden de koude vloei-eigenschappen verbeterd.

HVO is dus een mengsel van verschillende paraffine koolwaterstoffen die vrij is van zwavel en aromaten. Daardoor is het mogelijk om een de fijnstof-, stikstof en zwaveluitstoot met HVO enorm te verlagen. Wat niet in de brandstof zit, kan er ook niet uit bij verbranding.

Daarnaast heeft HVO een hoog cetaangetal. Het cetaangetal van een diesel geeft aan hoe snel de brandstof ontbrandt. Hoe hoger het cetaangetal hoe sneller de brandstof zal ontbranden. En hoe hoger het cetaangetal, hoe efficiënter de motor draait.

Naast minder uitstoot en meer energie kan de HVO ook langer opgeslagen worden. De zuurstof is onttrokken aan de brandstof waardoor degradatie van het product veel minder snel gaat. Ook is het product bij -20 nog net zo goed te gebruiken als bij 10 graden boven nul. Tot slot is dit product te gebruiken zonder aanpassing aan de motor.

HVO Hydrotreated vegetable oil hernieuwbare diesel biodiesel