Een product met 10 top eigenschappen

CO2 Saving Diesel » Een product met 10 top eigenschappen
Een product met 10 top eigenschappen2019-10-02T16:18:03+00:00
Prestatie performance HVO CO2 Saving Diesel

CO2 Saving Diesel onderscheidt zich op twee manieren van conventionele diesel. In de eerste plaats verlaagd dit product de uitstoot van schadelijke stoffen voor mens en milieu. In de tweede plaats is dit product kwalitatief beter dan conventionele diesel. De CO2 Saving Diesel is een synthetische brandstof met 10 top eigenschappen.

Koolwaterstoffen

Synthetische brandstoffen bestaan nog steeds uit koolwaterstoffen, net als conventionele diesel. Het verschil is dat de aardolie die voor synthetische brandstof gebruikt wordt uit elkaar geknipt wordt. Hele lange koolwaterstof molecuulstructuren worden uit elkaar geknipt en opgedeeld in kleinere molecuulstructuren. Hierdoor worden alle schadelijke moleculen uit de olie gefilterd. Ook worden de resterende molecuulstructuren weer aan elkaar geknoopt in de gewenste lengte.

Koude temperatuur

Zeker als het vergelijk gemaakt wordt met de huidige fossiele diesel valt niet alleen het verschil in impact op het milieu op. Een voorbeeld hiervan is de koude temperatuur waarbij CO2 Saving Diesel nog gebruikt kan worden en waarbij normale diesel gebruikt kan worden. In de winter heeft normale diesel een vorstbescherming van ongeveer -10 graden. Bij CO2 Saving Diesel is nog te gebruiken bij -30 graden.

100% hernieuwbaar en duurzaam

Geproduceerd van afvalvet, restmateriaal en plantaardige oliën, geclassificeerd als met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO)
Duurzaam en hernieuwbaar CO2 Saving Diesel

Reukloos

Zwavelvrij, zuurstofvrij, en aromatenvrij waardoor het product niet ruikt

Superieur bij lage temperatuur

Geschikt voor zeer koude weersomstandigheden. Ongeacht de grondstof overtreft de CO2 Saving Diesel de lokale klimaateisen
Echte drop-in brandstof CO2 Saving Diesel

Echte drop-in brandstof

Huidige infrastructuur van tankstations en huidige distributie kanalen kunnen intact blijven en benut worden, geen extra investeringen nodig

Pure koolwaterstof

Chemische samenstelling vergelijkbaar aan die van fossiele brandstoffen
Hydrocarbons koolwaterstoffen HVO

Uitstekende prestaties

Samen met een hoog cetaangehalte van 75-95 biedt de brandstof de zekerheid van efficiënte en schone verbranding. Dit geeft het voertuig extra vermogen in vergelijking tot bijvoorbeeld traditionele biodiesel (FAME)
CO2 Saving Diesel voor de toekomst

Lagere operationele kosten

Andere biobrandstoffen kunnen hogere onderhoudskosten voor het voertuig tot gevolg hebben, zoals bijvoorbeeld een kortere olieververscyclus. Met CO2 Saving Diesel is extra onderhoud echter niet nodig
Kleine milieuvoetafdruk Co2 Saving Diesel

Kleinere milieuvoetafdruk

Reduceert uitstoot van broeikasgassen met meer dan 89% naast aanzienlijke reductie in uitstoot van uitlaatgassen

Goede opslageigenschappen

Kan gedurende langere tijd worden opgeslagen zonder verlies van kwaliteit

Geen mengbeperkingen

Kan worden gebruikt als zodanig of in elke combinatie met fossiele diesel