Kwaliteit

CO2 Saving Diesel » Kwaliteit
Kwaliteit2021-10-01T10:47:00+00:00

Normale diesel wordt gekeurd volgens de EN590 normering. Dit is de normering voor normale diesel. De CO2 Saving Diesel 100 is goedgekeurd volgens de EN15940 goedkeuring. Dit zijn beide normeringen die gelden in Europa. Voor de Amerikaanse markt geldt de ASTM D975. De norm stelling in Amerika is anders dan de norm stelling in Europa. Daarom mogen personenwagens in Amerika eerder op de CO2 Saving Diesel rijden dan auto’s in Europa.

Met CO2 Saving Diesel bespaart u 89% CO2 uitstoot! Hoe kunt u controleren dat dit daadwerkelijk zo is? Met het ISCC certificaat kan aangetoond worden dat de CO2 uitstoot reductie inderdaad behaald wordt. Op de CO2 Saving Diesel is ook het ISCC certificaat terug te vinden zoals u leest op deze pagina.

EN590 EN15940 normen

EN590

In Europa en Nederland worden motoren en voertuigen getest voor brandstoffen met de EN590 normering. Wanneer een diesel de EN590 normering krijgt betekent dit dat deze brandstof van voldoende kwaliteit is om gebruikt te worden in dieselmotoren. Vrijwel alle motoren en voertuigfabrikanten conformeren zich aan deze normering.

Aan de hand van 16 verschillende criteria wordt bepaald of een diesel daadwerkelijk diesel genoemd mag worden. Is het cetaangetal van de diesel hoog genoeg? Zit er niet teveel zwavel in de brandstof?Is het product niet te dik, of te dun? Diesel die u tankt aan pomp voldoet zeker aan de En590 normering. Dit product is goedgekeurd voor uw auto. De CO2 Saving Diesel 10, CO2 Saving Diesel 20 en de CO2 Saving Diesel 30 zijn goedgekeurd volgens deze norm.

EN15940

Bij een test voor de EN15940 normering wordt gebruik gemaakt van dezelfde 16 criteria als bij EN590. Het verschil is echter dat de criteria bij EN15940 aangepast zijn. Zo moet de dichtheid van de diesel in de EN590 norm tussen de 0,820 kg/dm³ en de 0,845 kg/dm³ liggen. (een andere norm is de EN590 Arctic Diesel norm. Hierbij ligt de dichtheid tussen de 0,800 kg/dm3 en de 0,845 kg/dm³). Bij EN15940 ligt de dichtheid tussen de 0,765 kg/dm³ en de 0,800 kg/dm³.

Daarnaast moet het asgetal en het percentage zwavel in de EN15940 norm niet meetbaar, oftewel nul zijn. Dit is ook haalbaar omdat tijdens het productieproces van HVO alle slechte koolwaterstof moleculen uit de diesel gehaald worden. De CO2 Saving Diesel 50 en de CO2 Saving Diesel 100 vallen in deze norm.

Waar de EN590 norm voor alle auto’s is goedgekeurd geldt dit nog niet voor de EN15940 normering. Deze norm bestaat nog maar kort en is daarom door fabrikanten nog niet meegenomen in de testen bij hun nieuwe modellen. Auto- en vrachtwagenfabrikanten weten simpelweg niet of dit product in hun voertuig gebruikt mag worden. Gedeeltelijk door de lagere dichtheid die de CO2 Saving Diesel heeft ten opzichte van fossiele diesel. Steeds meer fabrikanten geven hun voertuigen vrij voor de EN15940 brandstoffen, staat uw auto er al tussen?

ASTM D975 norm

ASTM D975

Hierboven worden twee normen beschreven die geldend zijn in Europa. Zowel EN590 als EN15940 gelden voor voertuigen en motoren die draaien in Europa. In Amerika gelden andere normen en andere maatstaven. In Amerika wordt een diesel altijd gekeurd volgens de ASTM D975 norm. De testen zijn vergelijkbaar met die van de EN normen, verschil zit voornamelijk in de gestelde criteria.

Uiterste waarden om te bepalen of een diesel valt in de Amerikaanse dieselklasse liggen iets hoger dan bij de EN normen. Een voorbeeld hiervan is hoeveelheid zwavel in een diesel, in Amerika mag dat net iets meer zijn dan in Europa. Ook het cetaangetal mag lager liggen.

Een belangrijk verschil met tussen EN590 en ASTM D975 is dat EN590 let op de dichtheid van de diesel, terwijl in de ASTM D975 test de dichtheid niet gemeten wordt. Hierdoor valt de CO2 Saving Diesel automatisch in de ASTM D975 norm. In Amerika zien ze dus geen verschil tussen normale diesel en synthetische diesel als de CO2 Saving Diesel 100. Dit zal ook de reden zijn waardoor veel automerken de CO2 Saving Diesel voor hun Amerikaanse motoren wel goedkeuren (bijv. Audi, BMW, Mercedes Benz en Volkswagen), maar voor hun Europese modellen hier nog geen uitsluitsel over gegeven hebben.

ISCC gecertificeerd

De CO2 Saving Diesel is getest en gecertificeerd volgens ISCC. Wanneer een product deze certificering heeft is deze volgens de Renewable Energy Directive (RED). Deze verordening is van het Europese parlement, Directive 2009/28/EC. Deze directive is van de Raad van 23 april 2009 en is om het gebruik van hernieuwbare grondstoffen te bevorderen.

De certificering wordt uitgevoerd door SGS uit Duitsland, een gerenommeerd keuringsinstituut. SGS heeft bevonden dat Den Hartog b.v. voldoet aan de vereisten van het certificatiesysteem ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification) en de RED. U kunt hier het certificaat inzien.

ISCC llogo CO2 Saving Diesel