De Elfwegentocht op CO2 Saving Diesel 100

CO2 Saving Diesel » De Elfwegentocht op CO2 Saving Diesel 100

Vanaf 1 juli tot en met 14 juli was in Friesland de Elfwegentocht. De 200 bussen die met de Elfwegentocht meereden reden op CO2 Saving Diesel 100. Met de CO2 Saving Diesel 100 kan meer dan 89% CO2 uitstoot worden verminderd. Het evenement werd georganiseerd ten gunste van fossielvrij vervoer.

Elfwegentocht

De Elfwegentocht werd georganiseerd door Freonen fan Fossyl Fryslan. Hun doel was dat mensen zich op eigen kracht verplaatsen, bijvoorbeeld door te fietsen. Mensen mochten zich ook voortbewegen met energiebronnen die zo weinig mogelijk broeikasgassen genereerde. CO2 Saving Diesel is een voorbeeld daarvan. Dit is een HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) waarmee CO2-, NOx-, fijnstof- en stikstof uitstoot gereduceerd kan worden.

Wat levert het gebruik van CO2 Saving Diesel op?

Het vervoer op CO2 Saving Diesel is een mooie stap. Als er 30 mensen in één bus op CO2 Saving Diesel rijden is de gemiddelde uitstoot per persoon ongeveer 8 gram CO2 per kilometer. Als deze 30 mensen met 10 elektrische auto’s zich zouden verplaatsen dan zouden zij per kilometer 50 gram CO2 uitstoten. De 8 gram per kilometer is ongeveer vergelijkbaar met de uitstoot van een elektrische fiets. We kunnen dus heel goed de uitstoot met 89% terugdringen als we gebruik maken van CO2 Saving Diesel. Dit is een enorme besparing in vergelijking met normale diesel. Naast de besparing van CO2 uitstoot heeft dit product nog veel meer top eigenschappen.

2018-07-23T08:40:53+00:00